کتاب مامان و معنی زندگی کتابی روان درمانی است که اروین د.یالوم در شش بخش آن داستان هایی از تجربه ها و دستاوردهای حرفه ای و روان درمانی اش بیان کرده است.همچنین اروین د یالوم در این کتاب مفاهیم عمیق فلسفی از جمله پوچی،مرگ و دلهره را نیز با بیانی ساده و شیوا و حتی اندکی طنز آلود به ما معرفی میکند.بنابراین مخاطب عام نیز میتواند از آن بهره مند شود.

داستان های کتاب مامان و معنی زندگی

یالوم در کتاب مامان و معنی زندگی از چالش ها و عمق تجربیات رویارویی اش با بیمارانش صحبت میکند که شما را به قعر شگفتی آن میکشد.شش بخش این داستاند عبارتند از : مامان و معنای زندگی، همنشینی با پاولا، تسکین از نوع جنوبی، هفت درس پیشرفته در درمان سوگ، رویارویی دو جانبه.

هدف کتاب مامان و معنی زندگی

اروین د یالوم سعی کرده است تا در کتاب مامان و معنی زندگی هم قصه گو و هم آموزگار باشد و نکته های روان درمانی و آموزشی آن را باید از دل عبارات داستانی آن بیرون کشید.

در این کتاب انسان ها بر اساس نحوه ی پیگیری اهدافشان به دسته ی برنزی نقره ای و طلای تقسیم شده اند. آدمهای دسته ی اول افرادی هستند که زندگی را همچون میدان جنگ و خود را جنگنجو میپندارند.گروه دوم در رسیدن به اهداف خود کاملا ناامید هستند و فقط برای اهداف دیگران تلاش میکنند و گروه سوم افرادی هستند که برای رسیدن به قدرت موفقیت یا ثروت تمام تلاش خود را به کار میبندند.

همچنین در کتاب مامان و معنی زندگی سعی شده است تا در برابر غم و اندوه های واقعی زندگی که در بطن داستان های زندگی هریک از افراد این داستان ذکر شده است برخی راه حل ها برای مبارزه و کنار آمدن با آنها ارائه شده است.داستان های این کتاب در شناخت چهار بعد بیولوژیک، روانی، اجتماعی و معنوی بسیار کمک میکند که به عنوان یک رویکرد روانشناسی شناخته میشود.

بخشی از کتاب

انسان بیش از آنکه از مرگ بهراسد، از انزوای محضی که مرگ را همراهی می کند، می ترسد. ما می کوشیم زندگی را دو نفری تجربه کنیم، ولی هر یک از ما مجبوریم تنها بمیریم. کسی قادر نیست با ما یا به جای ما بمیرد.

خرید کتاب مامان و زندگی

این کتاب زیبا و فوق العاده را که از داستان های واقعی و غم و اندوه های واقعی انسان ها تشکیل شده است را میتوانید با قیمتی مقرون به صرفه از طریق خرید اینترنتی سفارش داده و از خواندن آن لذت ببرید.